MINNEN
 OCH
 SINNEN
Välkommen!


Minnen och Sinnen är en föreställning riktad till äldrevården. Vi berättar, spelar, sjunger och samtalar om minnen man tycker om att tänka på. Föreställningen innehåller mycket interaktivitet där de äldres egna minnen står i fokus. Varje spelning innebär två besök, där vi i andra delen väver in publikens egna minnen.
Föreställningen är mycket familjär, kommunikativ och lekfull. Vårt mål är att publiken ska känna sig inkluderad och att de har möjlighet att påverka. Vår ambition är att projektet ska ha god inverkan vad gäller välbefinnande och kommunikation främst för de äldre men även för vårdpersonalen.
Fram till hösten 2025 kommer Jäders Teater att spela Minnen och Sinnen runtom i Värmlands län på äldreboenden - både trygghetsboenden och demensboenden. Detta tack vare stöd från bl.a. Postkodsstiftelsen, Region Värmland och Munfors Kommun. Föreställningen kommer inom kort även att gå att boka via Riksteatern Värmland.
Föreställningen erbjuds till kommunala boenden i Värmlands län till starkt subventionerat pris: 2000 kr (två besök).
Minnen och Sinnen har tillkommit genom en process med workshops och intervjuer med äldre på trygghets- och demensboende. 

Musik och sång är ett viktigt inslag då många minnen just är kopplade till just detta. 
Interaktivitet med publiken är föreställningens signum. Vi ställer frågor och ber dem att berätta. 
Föreställningens upplägg:
Föreställningen är i två delar och vi spelar på måndag och fredag samma vecka. Efter första besöket (måndag) stannar vi kvar och dricker kaffe med publiken. Vi passar då på att fråga om det väckts några egna minnen under den här stunden. Den information som vi får väver vi sedan in i den andra delen (fredag). Det kan handla om en berättelse, en sång,  en rolig historia eller bara ett samtal där vi  återkopplar till det vi fått höra.
Del 1 är ca 40 minuter lång (kan bli olika beroende på hur mycket publiken interagerar) och efter det räknar vi med en halvtimmes fikastund. Om någon i personalen vill vara aktiv och samtala med de äldre vid kaffet är det välkommet. När fikat är över stannar vi kvar en stund för att sammanställa de minnen vi fått höra om. 
Del 2 är också den ca 40 minuter. Vi stannar kvar på fikat även denna gång men utan att samla information lika aktivt.
Vi önskar ha max 30 personer i publiken. De personer som deltar vid första delen bör vara desamma  vid andra besöket. Skulle några falla ifrån eller några tillkomma är det helt ok, men idén är att skapa en närmare relation med publiken genom att träffa dem två gånger.
Om Minnen och Sinnen
Minnen och Sinnens resa började vintern 2022 då Jäders Teater erhöll stöd från Kulturrådet. Katarina Persdotter Jäder och Åsa Karlin började då sitt undersökande arbete kring äldre och minnen. I samarbete med äldrevården i Karlstad kommun genomfördes workshops på två äldreboenden - ett trygghetsboende och ett vårdboende för personer med kognitiv sjukdom (demens). De äldre fick i dessa sammanhang berätta om sig själva, sin historia och sina minnen utefter olika teman. Deras berättelser utgör grunden till föreställningen. Våren 2023 genomfördes tre provföreställningar och hösten samma år kunde projektet lanseras med stöd av Postkodsstiftelsen, Konstnärsnämnden, Region Karlstad och Munkfors kommun. Föreställningen kommer spelas två år framåt.
Riksteatern Värmland är också engagerad i projektet och längre fram kommer föreställningen kunna bokas genom deras portal. Våren 2025 kommer det hållas ett seminarium kring projektet i Riksteatern Värmlands regi
Forskare från Karlstad Universitet kommer beforska projektet 2024.
Minnen och Sinnen är även tänkt att vara en samtalsmetod där deltagarnas minnen och livshistoria får ta plats och delas med andra. I workshopform hittar vi fram till minnen som väcker glädje och stimulans.Vi kommer under 2024 att utforma en manual till en studiecirkel i metoden. Mer info kommer. 


Läs mer om Jäders Teater här
Jäders Teater
Katarina Persdotter Jäder
Skådespelare och producent på Jäders Teater
Petter Josteus
Skådespelare och musiker
Åsa Karlin
Regissör och medproducent

Kontakt
Bokning, frågor och funderingar kontakta Katarina Persdotter Jäder                 
Följ oss gärna på Facebook (se nedan)


070-628 62 55 

info@jadersteater.se